Chiến Độc HD Thuyết minh 30/30 Tập
Phi Phàm Tam Hiệp HD Lồng tiếng 06/06 Tập
Cộng Sự Số 1 HD Thuyết minh 50/50 Tập

Mui Ngo Gai

SCTV14 (2019)

THVL2 (2022)

Cuckolded By Dispatch Massage (2021)

Tinh Va Ly

Loving Never Forgetting (2014)

Angel Magic (2014)

Naew Suthai (2018)